AKTUALNOŚCI

31 marca 2017 / Program

Uchwalono Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015–2025

Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej w dniu 31 marca 2017 roku przyjęła uchwałą nr XXVIII/222/2017 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sucha...
Czytaj więcej
30 marca 2017 / Konsultacje - GPR

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025

Dn. 27 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015...
Czytaj więcej
27 lutego 2017 / Konsultacje - GPR

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawiadamia o...
Czytaj więcej
1 lutego 2017 / Ankiety

Ostatnia szansa na zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych

Przypominamy, że Sucha Beskidzka prowadzi prace na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który pozwoli pozyskać wsparcie finansowe dla projektów inwestycyjnych...
Czytaj więcej
29 grudnia 2016 / Opracowanie GRP

Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015–2025 – uchwała

Na sesji Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w dniu 29 grudnia 2016 r. przyjęto uchwałę w sprawie: przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015–2025
Czytaj więcej
13 grudnia 2016 / Ankiety, Działania projektowe

Gminny Program Rewitalizacji – ankieta, propozycje działań projektowych

Gmina Sucha Beskidzka rozpoczęła prace zmierzające do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument pozwoli pozyskiwać środki europejskie na rzecz rewitalizacji społecznej,...
Czytaj więcej