Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej w dniu 30 maja 2017 roku przyjęła uchwałą nr XXVIX/240/2017 zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025.

Dokumenty do pobrania: