Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej w dniu 31 marca 2017 roku przyjęła uchwałą nr XXVIII/222/2017 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025.

Dokumenty do pobrania: