Przedmiotem drugich konsultacji był projekt rewitalizacyjny wpisany na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025, pn. „Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2020.

Konsultacje przeprowadzane były w dniu 28.06.2017 roku o godzinie 15:00 w Bibliotece Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego, ul. Piłsudskiego 23.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostały zamieszczony na stronie internetowej www.sucha -beskidzka.pl w zakładce informacje i komunikaty, na stronie internetowej rewitalizacja.sucha-beskidzka.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej i mieście Sucha Beskidzka.

W konsultacjach wzięło udział dwunastu mieszkańców, którzy w trakcie dyskusji wnosili uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu. W trakcie spotkania wniesiono 5 opinii, które nie wpływają na zamierzenie jakim jest realizacja projektu rewitalizacyjnego  pn. „Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera”.

Wyniki konsultacji zostały ogłoszone na stronie internetowej Gminy Sucha Beskidzka, www.sucha-beskidzka.pl i rewitalizacja.sucha-beskidzka.pl.

Na tym protokół zakończono.