To wspaniała wiadomość i to nie tylko dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej, bo przecież w całym powiecie suskim nie ma kina, ani też sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj możemy już przekazać informację, że w ciągu najbliższych dwóch lat w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza na terenie obecnego parkingu pomiędzy domem handlowym „Juhas”, a tzw. pasażem, powstanie Centrum Kultury z salą widowiskowo-kinową na ponad 300 miejsc siedzących, ośrodek kultury i nowoczesna biblioteka.

Zaprojektowany w 2016 roku obiekt będzie miał ponad 3500 m2 powierzchni użytkowej i kubaturę ponad 21 000 m3 wraz z podziemnym parkingiem. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i skompletowaniu wszystkich koniecznych dokumentów, w 2017 roku Burmistrz Stanisław Lichosyt złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, o dofinansowanie budowy nowoczesnego Centrum Kultury z funduszy europejskich w ramach programów rewitalizacyjnych. Nasz projekt przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny (formalna, finansową i merytoryczną) i ostatecznie w dniu 20 lutego 2018 roku został zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 6 mln złotych, a szacunkowy koszt całej inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Niebawem rozpoczną się przygotowania do przetargów i wyboru wykonawcy. Zakładamy, że budowa powinna się rozpocząć w połowie bieżącego roku. (L. Steczek)

20 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Złożony przez Burmistrza Miasta wniosek pn. „Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera” otrzymał dofinansowanie w kwocie 5 999 999,96 zł. Całkowity koszt zadania oszacowano w wysokości 14 570 580,32 zł.

 

 

MIEJSCE LOKALIZACJI OBIEKTU

 

RYSUNEK. Elewacja północna (widok od strony ul. Mickiewicza) ↓

 

RYSUNEK. Elewacja południowa (widok od strony ul. Szczepkowskiego) ↓

RYSUNEK. Elewacja zachodnia (widok od strony ul. Handlowej) ↓

RYSUNEK. Elewacja wschodniej (widok od strony pasażu handlowego) ↓

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ↓

 

WYCIĄG Z KONCEPCJI PROGRAMOWEJ OBIEKTU:
Budynek zaprojektowano na planie prostokąta z elewacją frontową wzdłuż ul. Mickiewicza. Główne wejście zlokalizowano w części centralnej od strony północnej – poprzez przestronny, ogólnodostępny hol, który zaprojektowany został jako wielofunkcyjne foyer. Wokół holu rozmieszczono pomieszczenia obsługi – recepcja pełniącą jednocześnie funkcję ochrony, szatnie i toalety. W strefie wejściowej znajduje się punkt gastronomiczny. W przestrzeni holu zaprojektowano otwartą klatkę schodową prowadzącą do części edukacyjnej Centrum.

Najważniejsze części/funkcje obiektu:

1. Sala widowiskowo-kinowa
Zlokalizowana w skrajnej, północno-wschodniej części bryły budynku z widownią dla 300 widzów, w tym: 274 miejsca dostępne z parteru, 22 miejsca dostępne z piętra i 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W założeniach sala ma pełnić również rolę sali konferencyjnej i wykładowej. Miejsca na widowni dostępne są z poziomu parteru, natomiast miejsca gości honorowych znajdujące się w najwyższym rzędzie widowni, są dostępne z poziomu piętra. Na
parterze zaprojektowano scenę, z niewielkimi kulisami (backstage), na której mogą odbywać się przedstawienia teatralne lub taneczne. W bezpośrednim sąsiedztwie sceny zaprojektowano pomieszczenia dla artystów, garderoby i szatnie z węzłami sanitarnymi. Sala wyposażona będzie w system nagłośnienia scenicznego i oświetlenia estradowego, klimatyzację.

2. Przestrzeń dla grup artystycznych. Pracownia artystyczna 
W obiekcie zaplanowano wielofunkcyjną przestrzeń dla różnych grup: sale multimedialną, pełniącą funkcje warsztatowo – szkoleniową, salę prób zespołów i salę aktywności fizycznej.
– Sale multimedialne: W poziomie parteru, w przestrzeni przynależnej funkcjonalnie do biblioteki zaprojektowano salę warsztatowo – szkoleniową, posiadającą możliwość podziału. Założono wielofunkcyjne wykorzystanie: zarówno na działalność stałych grup i kół zainteresowań działających przy instytucjach kultury (spotkania klubów, warsztaty, szkolenia) jak i rożnego rodzaju działania organizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (warsztaty w ramach rożnych projektów itp).
– Sale aktywności fizycznej: Na parterze budynku, w części południowej zaprojektowano salę aktywności fizycznej, służącej wszelkiego rodzaju działaniom związanym z tańcem i ruchem (kursy tańca, zajęcia jogi, fitness, zumba, balet). Pomieszczenia zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie szatni i zaplecza sanitarnego, wykorzystywanego przez uczestników zajęć.
– Sale ćwiczeń: Na piętrze, w bezpośrednim sąsiedztwie schodów, zaplanowano salę prób zespołów. Pomieszczenie ma możliwość podziału na dwa mniejsze, umożliwiając tym samym jednoczesne próby dwóm grupom uczestników. Sala ma zapewnioną adaptację akustyczną i możliwość podłączenia nagłośnienia, pozwalającą na organizację prób np. chóru, czy zespołu muzycznego.
– Pracownia artystyczna: Na piętrze, w południowej części budynku zaprojektowano dwie stałe sale wielofunkcyjne, przeznaczone na działalność artystyczną, plastyczną i inne działania, które wymagają poświęcenia większej ilości czasu i stałego miejsca (malowanie obrazów, rzeźba, ceramika). Pracownia jest odpowiednio oświetlona dużą ilością światła dziennego i posiadać zaplecze z dostępem do wody.

3. Biblioteka
Przestrzeń biblioteki zaprojektowano jako otwartą, dwupoziomową przestrzeń, połączoną wewnętrznymi schodami. Taki układ zapewnia swobodę korzystania z rożnych zbiorów (księgozbiór zlokalizowano na piętrze) i usług oraz możliwość znalezienia komfortowego miejsca do pracy, relaksu i rozrywki. Zaproponowano rozwiązanie otwartej powierzchnia, bez wyodrębniania osobnych pomieszczeń, w których znajdowałyby się dział dla dorosłych, dla dzieci, itd. Projektując przestrzeń biblioteki starano się przestrzegać idei przyjaznego wnętrza, zapewniającego intuicyjne korzystanie z dużej przestrzeni, w której jedynie za pomocą zmiany aranżacji mebli (kształtów i kolorów) możliwe jest wydzielenie poszczególnych działów. Poza oczywistymi działami bibliotecznymi (książki, prasa, filmy, muzyka) przewidziano niezależne strefy z ogólnodostępnymi stanowiskami komputerowymi, strefy gier z konsolami, miejsce zabaw edukacyjnych dla matek z małymi dziećmi (z animatorem). Dopełnieniem są niewielkie strefy relaksu, miejsca, gdzie można komfortowo usiąść, odpocząć, spotkać się ze znajomymi (kanapy, stoliki, niskie siedziska, pufy). W centralnym punkcie przestrzeni biblioteki, na parterze znajduje ma się lada biblioteczna (informatorium), przy której bibliotekarze zajmują się nie tylko czynnościami związanymi z udostępnianiem zbiorów i pomocą w korzystaniu z nich, ale również animacją zabaw dla dzieci i wszelkiego rodzaju informacją o wydarzeniach i spotkaniach organizowanych w obiekcie.

4. Bufet
W obiekcie zaprojektowano bufet kawiarniany w postaci otwartego baru, z niewielkim zapleczem.

5. Zaplecze sanitarno-szatniowe. Sanitariaty 
W obiekcie zaprojektowano zespoły szatniowe, oddzielnie męskie i żeńskie dla uczestników zajęć organizowanych w Centrum. Pomieszczenia mają własne węzły sanitarne z prysznicem. Dodatkowo, jako zaplecze sceny sali widowiskowo-kinowej zaplanowano dwie garderoby z niezbędnym wyposażeniem (szafy, toaletki aktorskie, lustra, krzesła) oraz umywalką w jednej z nich. Zlokalizowane zostały w zespole zaplecza sanitarno-szatniowego, mają bezpośredni dostęp do toalet oraz kabin natryskowych. W zależności od potrzeb pomieszczenia garderoby mogą pełnić różne funkcje, poza przebieralnią, np. charakteryzatorni. W budynku zaprojektowano ogólnodostępne zespoły toalet wraz z toaletami dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zlokalizowane są na obu kondygnacjach w centralnej części budynku.

6. Pomieszczenia administracyjne 
W południowo-wschodniej części budynku, na piętrze, w bezpośrednim zasięgu klatki schodowej zaprojektowano pomieszczenia biurowe administracji obiektu. Zespół biurowy wydzielony jest przeszkloną ścianką od pozostałych przestrzeni wspólnych, składa się z niewielkiego holu z wydzielonym stanowiskiem sekretariatu oraz 4 pomieszczeń biurowych. Biura nie posiadają niezależnego zaplecza sanitarnego i pracownicy korzystają z toalet ogólnodostępnych.

7. Pomieszczenia techniczne
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu pod względem technicznym zaprojektowano niezbędne pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Zlokalizowane są w większości w poziomie przyziemia (przyłącze wody, przyłącze energetyczne teletechniczne, wentylatornia, rozdzielnia elektryczna itp). W zależności od potrzeb na poszczególnych kondygnacjach znajdują się również pomieszczenia techniczne elektryczne i teletechniczne. Kotłownia zlokalizowana jest na pierwszym piętrze w skrzydle biurowym jako odrębna strefa pożarowa. Na dachu budynku zlokalizowano centrale wentylacyjne oraz instalacja solarna.

8. Pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze. Magazyny 
Jako uzupełnienie podstawowych funkcji użytkowych obiektu zaprojektowano zaplecza gospodarcze, pomocnicze i magazyny, które w miarę możliwości zlokalizowano przy pomieszczeniach, których stanowią uzupełnienie. Magazyn mebli oraz magazyny biblioteczne usytuowano w przyziemiu.

9. Garaż podziemny
W obiekcie zaprojektowano garaż w przyziemiu, zagłębiony o niepełną kondygnację. Garaż obsługiwany jest przez dwie jednokierunkowe rampy; wjazdową od strony ul. Szczepkowskiego oraz wyjazdową od strony ul. Handlowej. Ruch wewnętrzny zaplanowano zasadniczo jako dwukierunkowy, ilość miejsc postojowych: 40. Z garażu zaprojektowano dwa niezależne wejścia/wyjścia, usytuowane przeciwległe, na chodnik przy ul. Mickiewicza. Wewnętrzna komunikacja odbywa się klatką schodową, prowadzącą na parter budynku.